پنج‌شنبه 6 مهر 1402

خدمات الکترونیک

شهرداری گتاب

♨️گام های موثری برای شهرتوسعه ای که پایدار می شود…. ✅واحد فنی،عمرانی #شهرداری_گتاب و مسئولیت پذیری اجتماعی در شهر ✨بهسازی حاشیه #خیابانگلزارشهدا 🗓امروز چهارشنبه. ۲۹. شهریور. ۱۴۰۲ ✍روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب@shahregatab┗━━━   ☘🌻☘   ━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

🌸فضاسازی به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح شهر 🗓امروز چهارشنبه. ۲۹. شهریور. ۱۴۰۲ ✍ روابط عمومی شهرداری و شورایاسلامی شهر #گتاب@shahregatab┗━━━💠💐💠━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

شهرداری_گتاب  🪴 شهروند عزیز با تولید کمتر #زبالهدرزیباییشهرکوشاباشیم ✅ عملیات تسطیح میادین شهر جهت کاشت بذر و گلهای فصلی ،رگلاژ و بهسازی حاشیه بلوار اصلی شهر 🌱امروز سه شنبه. ۲۸. شهریور. ۱۴۰۲ ✍روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب@shahregatab┗━━━   ☘🌻☘   ━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

خدمات_شهری 💢مردم ما بهترینندخدمت به آنان موجب شرف ماست💫 🍁رفع انسداد جوی آب خیابانها و سطح شهر🍂نظافت گروهی واحد خدمات🍃رفع آبگرفتگی معابر سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب@shahregatab┗━━━🍂🌺🍃━━━〰

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

♨️گام های موثری برای شهرتوسعه ای که پایدار می شود…. ✅واحد فنی،عمرانی #شهرداری_گتاب و مسئولیت پذیری اجتماعی در شهر ✨بهسازی حاشیه #خیابانگلزارشهدا 🗓امروز چهارشنبه. ۲۹. شهریور. ۱۴۰۲ ✍روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب@shahregatab┗━━━   ☘🌻☘   ━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

🌸فضاسازی به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح شهر 🗓امروز چهارشنبه. ۲۹. شهریور. ۱۴۰۲ ✍ روابط عمومی شهرداری و شورایاسلامی شهر #گتاب@shahregatab┗━━━💠💐💠━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

شهرداری_گتاب  🪴 شهروند عزیز با تولید کمتر #زبالهدرزیباییشهرکوشاباشیم ✅ عملیات تسطیح میادین شهر جهت کاشت بذر و گلهای فصلی ،رگلاژ و بهسازی حاشیه بلوار اصلی شهر 🌱امروز سه شنبه. ۲۸. شهریور. ۱۴۰۲ ✍روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب@shahregatab┗━━━   ☘🌻☘   ━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

خدمات_شهری 💢مردم ما بهترینندخدمت به آنان موجب شرف ماست💫 🍁رفع انسداد جوی آب خیابانها و سطح شهر🍂نظافت گروهی واحد خدمات🍃رفع آبگرفتگی معابر سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب@shahregatab┗━━━🍂🌺🍃━━━〰

مشاهده خبر
من تب شماره 3 هستم.برای تغییر من برروی دکمه کلیک کنید.

حسن پور رحیم درزی

پروژه های شاخص

گتاب از نگاه عکاسان