شنبه 1 اردیبهشت 1403

خدمات الکترونیک

شهرداری گتاب

✅یادمان باشد!شهر بدون شهروند و شهرداریبدون مشارکت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت! 🔸علف تراشی و پاکسازی و حاشیه طرفین،طرفین بلوار امام رضا (ع)و مدرسه شهید آهی 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 🗓۱۴۰۲/۹/۴ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari?

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅توسط رییس شورای شهر به شهرداری گتاب ابلاغ شد: ⭐️ثبت «روز گتاب» در تقویم سالانه شهرداری گتاب 💫جناب آقای مهندس دعاگویانشهردار پرتلاش و مجرب شهر گتاب 🔸با توجه به پیشنهاد آن شهرداری به ثبت روز بیستم تیرماه بعنوان روز گتاب در تقویم سالانه شهرداری گتاب، با هدف شناسایی و تقدیر

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅توجه به شهر و خدمت به شهرونداناز مهم ترین اولویت هاست ….. 💫انتخاب مهندس یحیی علیپور بعنوان مشاور عمران و شهرسازی شورای شهر گتاب 🔸بنابر پیشنهاد جناب مهندس حبیب پور رییس محترم کمیسیون عمران شورای شهر، حکم جناب آقای مهندس علیپور از متخصصین عرصه عمران و شهرسازی با تجربه فنی

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅زیبای شهر،زیبایی خانه ماست 🔸لایروبی کانال حاشیه بلوار امام رضا (ع)پاکسازی و علف تراشی طرفین و داخل بلوارپاکسازی محوطه دادگستریهرس درختچه داخل بلوار. 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 🗓۱۴۰۲/۹/۲ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari?

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅یادمان باشد!شهر بدون شهروند و شهرداریبدون مشارکت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت! 🔸علف تراشی و پاکسازی و حاشیه طرفین،طرفین بلوار امام رضا (ع)و مدرسه شهید آهی 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 🗓۱۴۰۲/۹/۴ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari?

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅توسط رییس شورای شهر به شهرداری گتاب ابلاغ شد: ⭐️ثبت «روز گتاب» در تقویم سالانه شهرداری گتاب 💫جناب آقای مهندس دعاگویانشهردار پرتلاش و مجرب شهر گتاب 🔸با توجه به پیشنهاد آن شهرداری به ثبت روز بیستم تیرماه بعنوان روز گتاب در تقویم سالانه شهرداری گتاب، با هدف شناسایی و تقدیر

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅توجه به شهر و خدمت به شهرونداناز مهم ترین اولویت هاست ….. 💫انتخاب مهندس یحیی علیپور بعنوان مشاور عمران و شهرسازی شورای شهر گتاب 🔸بنابر پیشنهاد جناب مهندس حبیب پور رییس محترم کمیسیون عمران شورای شهر، حکم جناب آقای مهندس علیپور از متخصصین عرصه عمران و شهرسازی با تجربه فنی

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅زیبای شهر،زیبایی خانه ماست 🔸لایروبی کانال حاشیه بلوار امام رضا (ع)پاکسازی و علف تراشی طرفین و داخل بلوارپاکسازی محوطه دادگستریهرس درختچه داخل بلوار. 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 🗓۱۴۰۲/۹/۲ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari?

مشاهده خبر
من تب شماره 3 هستم.برای تغییر من برروی دکمه کلیک کنید.

حسن پور رحیم درزی

پروژه های شاخص

گتاب از نگاه عکاسان