جمعه 7 مهر 1402

خدمات الکترونیک

شهرداری گتاب

♨️آهنگ آبادانی دوباره درگتاب نواخته شده…💢 〽️همه باید برای آبادانی شهرخوبیها ومهربانیها گتاب بکوشیم♻️ ✅اجرای عملیات ضربتی درمحله سنگرود 🗓 امروز یکشنبه. ۲. مهر. ۱۴۰۲🔹 🍃عملیات عمرانی شامل :جمع آوری نخاله و زیر سازی حاشیه جداول نهر احداثی🥀پاکسازی وشستشو معابر شهری🌹باحضورکلیه پرسنل خودم شهرداری گتاب ✨خدمت به مردم فهیم گتاب

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

🌷شهروندان سرمایه اجتماعی شهر🌹 تداوم شهر تداوم شهروند 🌱حضور شهروندان و تشکر از اقدامات شورا و شهرداری🍃 🗓امروز یکشنبه. ۲. مهر. ۱۴۰۲🔸 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب@shahregatab┗━━━🍂🌺🍃━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

💫خدمت به مردم فهیم گتاب…💫حتی در روزهای تعطیل …. ✅حضور شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر گتاب از پروژه‌های عمرانی گلزار شهدا و سطح شهر 🍀 🗓امروز یکشنبه. ۲. مهر. ۱۴۰۲🔸 ✍ روابط عمومی شهرداری و شورایاسلامی شهر #گتاب@shahregatab┄┅┅┅❅🌷❅┅┅┅┄

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

♨️آهنگ آبادانی دوباره درگتاب نواخته شده…💢 〽️همه باید برای آبادانی شهرخوبیها ومهربانیها گتاب بکوشیم♻️ ✅اجرای عملیات ضربتی درمحله سنگرود 🗓 امروز یکشنبه. ۲. مهر. ۱۴۰۲🔹 🍃عملیات عمرانی شامل :جمع آوری نخاله و زیر سازی حاشیه جداول نهر احداثی🥀پاکسازی وشستشو معابر شهری🌹باحضورکلیه پرسنل خودم شهرداری گتاب ✨خدمت به مردم فهیم گتاب

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

🌷شهروندان سرمایه اجتماعی شهر🌹 تداوم شهر تداوم شهروند 🌱حضور شهروندان و تشکر از اقدامات شورا و شهرداری🍃 🗓امروز یکشنبه. ۲. مهر. ۱۴۰۲🔸 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب@shahregatab┗━━━🍂🌺🍃━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

💫خدمت به مردم فهیم گتاب…💫حتی در روزهای تعطیل …. ✅حضور شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر گتاب از پروژه‌های عمرانی گلزار شهدا و سطح شهر 🍀 🗓امروز یکشنبه. ۲. مهر. ۱۴۰۲🔸 ✍ روابط عمومی شهرداری و شورایاسلامی شهر #گتاب@shahregatab┄┅┅┅❅🌷❅┅┅┅┄

مشاهده خبر
من تب شماره 3 هستم.برای تغییر من برروی دکمه کلیک کنید.

حسن پور رحیم درزی

پروژه های شاخص

گتاب از نگاه عکاسان