شنبه 2 تیر 1403

خدمات الکترونیک

شهرداری گتاب

✅یادمان باشد!شهر بدون شهروند و شهرداریبدون مشارکت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت! 🔸ادامه روند پروژه کانال خیابان گلزار شهدا (سنگرود) جهت جای گذاری لوله آزبست 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 🗓۱۴۰۲/۹/۱۲ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

♦️عمرانی و آبادانی 🔸زیر سازی جای‌گذاری لوله آزبست کانال ارتباطی در خیابان گلزار شهدا (سنگرود) 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺🗓۱۴۰۲/۹/۱۱ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅یادمان باشد!به حرمت دستان همیشه خسته شان شهر را پاکیزه نگه داریم 🔸پاکسازی محوطه میدان شهدا،دوربرگردان مدرسه شهید آهی،ورودی شهر 🗓1402/9/11 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅گزارش تصویری از واحد خدمات شهری شهرداری گتاب 🔸پاکسازی و لایروبی کانال خیابان فاطمه زهرا سلام الله علیه و محوطه شفا خانه پیر تکیه فاطمه زهرا (بالاگتاب) 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 🗓۱۴۰۲/۹/۹ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅یادمان باشد!شهر بدون شهروند و شهرداریبدون مشارکت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت! 🔸ادامه روند پروژه کانال خیابان گلزار شهدا (سنگرود) جهت جای گذاری لوله آزبست 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 🗓۱۴۰۲/۹/۱۲ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

♦️عمرانی و آبادانی 🔸زیر سازی جای‌گذاری لوله آزبست کانال ارتباطی در خیابان گلزار شهدا (سنگرود) 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺🗓۱۴۰۲/۹/۱۱ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅یادمان باشد!به حرمت دستان همیشه خسته شان شهر را پاکیزه نگه داریم 🔸پاکسازی محوطه میدان شهدا،دوربرگردان مدرسه شهید آهی،ورودی شهر 🗓1402/9/11 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅گزارش تصویری از واحد خدمات شهری شهرداری گتاب 🔸پاکسازی و لایروبی کانال خیابان فاطمه زهرا سلام الله علیه و محوطه شفا خانه پیر تکیه فاطمه زهرا (بالاگتاب) 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 🗓۱۴۰۲/۹/۹ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari

مشاهده خبر
من تب شماره 3 هستم.برای تغییر من برروی دکمه کلیک کنید.

حسن پور رحیم درزی

پروژه های شاخص

گتاب از نگاه عکاسان