پنج‌شنبه 6 مهر 1402

خدمات الکترونیک

شهرداری گتاب

🌺شهروندم…!باید برای ساختن شهر گتاب بیش از پیش بکوشیم…🌸 ♨️ادامه روند #بهسازیپروژهاحداث کانال خیابان گلزار شهدا❇️ 🖌امروز شنبه. ۱. مهر. ۱۴۰۲ ┏━━━   ☘🌻☘   ━━━┓✍روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب@shahregatab┗━━━   ☘🌻☘   ━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

🌱آبادانی شهر برنامه ماست….🌱ما میتوانیم و توانسته ایم…. 🌾ادامه روند ،پاکسازی حاشیه،نظافت شهر،جمع آوری نخاله ، هرس درختچه، علف تراشی و…..با هدف ایجاد محیط سالم برای شهروندان و از اولویت کاری مجموعه ساعی خدمات شهر می باشد🍂 🗓امروز شنبه. ۱. مهر. ۱۴۰۲🍃 ┏━━━🍃🌺🍂━━━┓روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب@shahregatab┗━━━🍂🌺🍃━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

💫توجه به #شهروخدمتبهشهرونداناز مهم ترین اولویت هاست.💫 🔰بازید میدانی شهردار جناب آقای مهندس دعاگویان از #فضایسبزشهری♨️ 🗓امروز شنبه. ۱. مهر. ۱۴۰۲🔸 ┏━━━🍃🌺🍂━━━┓روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب@shahregatab┗━━━🍂🌺🍃━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

🥀فضاسازی به مناسبت شهادت امام حسن عسکری در سطح شهر 🗓امروز شنبه. ۱. مهر. ۱۴۰۲ ✍ روابط عمومی شهرداری و شورایاسلامی شهر #گتاب@shahregatab┗━━━💠🍂💠━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

🌺شهروندم…!باید برای ساختن شهر گتاب بیش از پیش بکوشیم…🌸 ♨️ادامه روند #بهسازیپروژهاحداث کانال خیابان گلزار شهدا❇️ 🖌امروز شنبه. ۱. مهر. ۱۴۰۲ ┏━━━   ☘🌻☘   ━━━┓✍روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب@shahregatab┗━━━   ☘🌻☘   ━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

🌱آبادانی شهر برنامه ماست….🌱ما میتوانیم و توانسته ایم…. 🌾ادامه روند ،پاکسازی حاشیه،نظافت شهر،جمع آوری نخاله ، هرس درختچه، علف تراشی و…..با هدف ایجاد محیط سالم برای شهروندان و از اولویت کاری مجموعه ساعی خدمات شهر می باشد🍂 🗓امروز شنبه. ۱. مهر. ۱۴۰۲🍃 ┏━━━🍃🌺🍂━━━┓روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب@shahregatab┗━━━🍂🌺🍃━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

💫توجه به #شهروخدمتبهشهرونداناز مهم ترین اولویت هاست.💫 🔰بازید میدانی شهردار جناب آقای مهندس دعاگویان از #فضایسبزشهری♨️ 🗓امروز شنبه. ۱. مهر. ۱۴۰۲🔸 ┏━━━🍃🌺🍂━━━┓روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب@shahregatab┗━━━🍂🌺🍃━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

🥀فضاسازی به مناسبت شهادت امام حسن عسکری در سطح شهر 🗓امروز شنبه. ۱. مهر. ۱۴۰۲ ✍ روابط عمومی شهرداری و شورایاسلامی شهر #گتاب@shahregatab┗━━━💠🍂💠━━━┛

مشاهده خبر
من تب شماره 3 هستم.برای تغییر من برروی دکمه کلیک کنید.

حسن پور رحیم درزی

پروژه های شاخص

گتاب از نگاه عکاسان