شنبه 1 اردیبهشت 1403

خدمات الکترونیک

شهرداری گتاب

✅ با هر زباله ای که به زمین می اندازیم علاوه برخم شدن قامت یک نفر، نقض حقوق شهروندی می کنیم 🔸طرح پایش محلات 12 گانه شهر گتابپای تعهداتمان هستیم پر شور تر از همیشه 🔷با همت و همرای تمامی پرسنل شهرداری و 🔷با حضور مهندس دعاگویان(شهردار) محترم شهر 🗓اجرای

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

♻️آبادانی شهر برنامه ماست …ما می توانیم …. 🔸لایروبی کانال و بهسازی حاشیه خیابان گلستان منتهی الیه روستای زعفرانکلا 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 🗓۱۴۰۲/۹/۱۲ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅شهر خوب، تجلی گاه رفتار شهروندان است 🔸لایروبی کانال،علف تراشی،جمع آوری نخاله،پاکسازی خیابان گلستان توسط نیروهای زحمتکش واحد خدمات شهری شهرداری گتاب 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 🗓۱۴۰۲/۹/۱۲ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅شهر خوب را شهروندان خوب می سازندهر شهروند،یک شهردار 🔸پاکسازی و جمع آوری نخالهای خیابان ایثار 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 🗓۱۴۰۲/۹/۱۲ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅ با هر زباله ای که به زمین می اندازیم علاوه برخم شدن قامت یک نفر، نقض حقوق شهروندی می کنیم 🔸طرح پایش محلات 12 گانه شهر گتابپای تعهداتمان هستیم پر شور تر از همیشه 🔷با همت و همرای تمامی پرسنل شهرداری و 🔷با حضور مهندس دعاگویان(شهردار) محترم شهر 🗓اجرای

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

♻️آبادانی شهر برنامه ماست …ما می توانیم …. 🔸لایروبی کانال و بهسازی حاشیه خیابان گلستان منتهی الیه روستای زعفرانکلا 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 🗓۱۴۰۲/۹/۱۲ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅شهر خوب، تجلی گاه رفتار شهروندان است 🔸لایروبی کانال،علف تراشی،جمع آوری نخاله،پاکسازی خیابان گلستان توسط نیروهای زحمتکش واحد خدمات شهری شهرداری گتاب 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 🗓۱۴۰۲/۹/۱۲ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

✅شهر خوب را شهروندان خوب می سازندهر شهروند،یک شهردار 🔸پاکسازی و جمع آوری نخالهای خیابان ایثار 🔻روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گتاب🔺 🗓۱۴۰۲/۹/۱۲ @shahregatabhttps://eitaa.com/gatabshahrdari

مشاهده خبر
من تب شماره 3 هستم.برای تغییر من برروی دکمه کلیک کنید.

حسن پور رحیم درزی

پروژه های شاخص

گتاب از نگاه عکاسان