پنج‌شنبه 6 مهر 1402

خدمات الکترونیک

شهرداری گتاب

🌱آبادانی شهر برنامه ماست….🌱ما میتوانیم و توانسته ایم…. 🌾ادامه روند پاکسازی و نظافت روفت روب معابر شهری ،جمع آوری نخاله ،علف تراشی،شستشوی محوطه داخلی شهرداری، و…..با هدف ایجاد محیط سالم برای شهروندان و از اولویت کاری مجموعه ساعی خدمات شهر می باشد🍂 🗓امروز دوشنبه. ۳. مهر. ۱۴۰۲🍃 روابط عمومی شهرداری

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

💫توجه به #شهروخدمتبهشهرونداناز مهم ترین اولویت هاست.💫 💯دیدار #مهندسدعاگویانشهردارشهرگتاب ♨️بامعاونت هماهنگی عمرانی فرمانداری بابل #جنابآقایمهندس_عبادیان 💢در این دیدار وفق#مصوباتومکاتبات شورای اسلامی شهرگتاب بررسی طرح های ترافیکی شهر صورت پذیرفت ♻️امروز دوشنبه. ۳. مهر. ۱۴۰۲🔹 ✍ روابط عمومی شهرداری و شورایاسلامی شهر #گتاب@shahregatab┗━━━💠💐💠━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

پیام_تسلیت شهردارواعضای محترم شورای اسلامی شهر گتاب طی پیامی 🥀خبر در گذشت فرزند عزیز،دانش آموز #امیرحسینابراهیم_زاده 🍃 علی الخصوص برای مجموعه مدیریت شهری گتاب بس گران بود 🍂 این ضایعه تاسف بار را به خانواده محترم #ابراهیمزادهوبابایینژاد و مردم فهیم گتاب تسلیت و تعزیت عرض نموده و برای آن مرحوم

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

🌱آبادانی شهر برنامه ماست….🌱ما میتوانیم و توانسته ایم…. 🌾ادامه روند پاکسازی و نظافت روفت روب معابر شهری ،جمع آوری نخاله ،علف تراشی،شستشوی محوطه داخلی شهرداری، و…..با هدف ایجاد محیط سالم برای شهروندان و از اولویت کاری مجموعه ساعی خدمات شهر می باشد🍂 🗓امروز دوشنبه. ۳. مهر. ۱۴۰۲🍃 روابط عمومی شهرداری

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

💫توجه به #شهروخدمتبهشهرونداناز مهم ترین اولویت هاست.💫 💯دیدار #مهندسدعاگویانشهردارشهرگتاب ♨️بامعاونت هماهنگی عمرانی فرمانداری بابل #جنابآقایمهندس_عبادیان 💢در این دیدار وفق#مصوباتومکاتبات شورای اسلامی شهرگتاب بررسی طرح های ترافیکی شهر صورت پذیرفت ♻️امروز دوشنبه. ۳. مهر. ۱۴۰۲🔹 ✍ روابط عمومی شهرداری و شورایاسلامی شهر #گتاب@shahregatab┗━━━💠💐💠━━━┛

مشاهده خبر

شهرداری گتاب

پیام_تسلیت شهردارواعضای محترم شورای اسلامی شهر گتاب طی پیامی 🥀خبر در گذشت فرزند عزیز،دانش آموز #امیرحسینابراهیم_زاده 🍃 علی الخصوص برای مجموعه مدیریت شهری گتاب بس گران بود 🍂 این ضایعه تاسف بار را به خانواده محترم #ابراهیمزادهوبابایینژاد و مردم فهیم گتاب تسلیت و تعزیت عرض نموده و برای آن مرحوم

مشاهده خبر
من تب شماره 3 هستم.برای تغییر من برروی دکمه کلیک کنید.

حسن پور رحیم درزی

پروژه های شاخص

گتاب از نگاه عکاسان