یکشنبه 14 خرداد 1402

مسیب سلمانپور

مسئول حراست سرپرست اداری کارگزینی و درامد

مهندس احمد احمدنیا

کارشناس فنی عمرانی و ساختمانی

سید عبدالصمد مرتضوی جلودار

کارشناس شهرسازی و معماری و سرپرست واحد خدمات شهری و فضای سبز

فردین داداش زاده

کارشناس حقوقی و املاک

مبین شفاهی

کارشناس روابط عمومی

فرامرز حبیب پور

دبیر شورای اسلامی شهر

هاجر ذاکری

مسئول مالی

حمید گتابی کارپرداز

سرپرست نقلیه موتوری

فریدون علی نیا

میز خدمت

حسین فلاح

پلیس ساختمان

احمد طالشیان

مسئول سد معبر و مامور تشخیص وصول عوارض

هوشنگ بارفروش

ابدارچی

هادی بارفروش

کارگر خدماتی

علی مسکینی

آتش نشان

مهدی بابایی

کارشناس آتش نشانی

داوود فیروزپور

راننده آتش نشان

خشایار میرشاه

راننده آتش نشان

مرتضی رهنمایان

آتش نشان

محمد رضا ذاکری

راننده آتش نشان