جمعه 8 مهر 1401

مسیب سلمانپور

مسئول حراست سرپرست اداری کارگزینی و درامد

مهندس احمد احمدنیا

کارشناس فنی عمرانی و ساختمانی

سید عبدالصمد مرتضوی جلودار

کارشناس شهرسازی و معماری و سرپرست واحد خدمات شهری و فضای سبز

فردین داداش زاده

کارشناس حقوقی و املاک

مبین شفاهی

کارشناس روابط عمومی

فرامرز حبیب پور

دبیر میز خدمت

هاجر ذاکری

مسئول مالی

حمید گتابی کارپرداز

سرپرست نقلیه موتوری

فریدون علی نیا

دبیر شورای اسلامی شهر

حسین فلاح

پلیس ساختمان

علی مسکینی

انباردار

هوشنگ بارفروش

ابدارچی

هادی بارفروش

کارگر خدماتی

مهدی بابایی

کارشناس آتش نشانی

محمد رضا ذاکری

راننده آتش نشان

داوود فیروزپور

راننده آتش نشان

خشایار میرشاه

راننده آتش نشان

مرتضی رهنمایان

آتش نشان

احمد طالشیان

آتش نشان

مهندس منوچهرحبیب پور

ریاست شورای اسلامی شهر

مهندس مصطفی ملازاده

سخنگو و خزانه دار شورای اسلامی شهر

قاسم طهماسبی

عضو شورای اسلامی شهر

حمید رضا کلاگر

عضو شورای اسلامی شهر

سید قاسم دابوییان

شهردار گتاب در سال 1385

علی دعاگویان

شهردار گتاب بابل

سید مهدی عیسی زاده

مسئول اجرايي پروژه هاي سد سازي